හඳුන්වාදීම

මොන්ටෙවීඩියෝ යනු උරුගුවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. 2011 සංගණනයට අනුව වර්ග කිලෝමීටර් 1,319,108 (වර්ග සැතපුම් 201) ක භූමි ප්‍රමාණයක නගර නිසි ජනගහනය 78 ක් (රටේ මුළු ජනගහනයෙන් තුනෙන් එකක් පමණ) ඇත. ඇමරිකාවේ දකුණු දිග අගනුවර වන මොන්ටෙවීඩියෝ පිහිටා තිබෙන්නේ රටේ දකුණු වෙරළ තීරයේ, රියෝ ඩි ලා ප්ලාටා හි ඊසානදිග ඉවුරේ ය.

  • මුදල් උරුගුවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක