හඳුන්වාදීම

මොන්ටෙරේ යනු මෙක්සිකෝවේ ඊසානදිග ප්‍රාන්තයේ නියුවෝ ලියොන්හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 123 ක දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (පීපීපී) සහිත මෙක්සිකෝවේ දෙවන වඩාත් tive ලදායී වන මොන්ටෙරේ අගනගරයට නගරය නැංගුරම් ලා ඇති අතර 4,689,601 වන විට ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2015 ක් ඇති තුන්වන විශාලතම නගරයයි.

  • මුදල් මෙක්සිකානු පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක