හඳුන්වාදීම

මිලාන් යනු උතුරු ඉතාලියේ, ලොම්බාර්ඩි අගනුවර වන අතර රෝමයෙන් පසු ඉතාලියේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි. මිලාන් බටහිර රෝම අධිරාජ්‍යයේ අගනුවර ලෙස සේවය කළේය, මිලාන් ආදිපාදවරිය සහ ලොම්බාර්ඩි-වැනීසියාවේ රාජධානිය.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක