හඳුන්වාදීම

මැක්ඇලන් යනු එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් හි හිඩාල්ගෝ ප්‍රාන්තයේ විශාලතම නගරය වන අතර ටෙක්සාස් හි 22 වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය වේ. එය පිහිටා තිබෙන්නේ රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් නිම්නයේ ප්‍රාන්තයේ දකුණු කෙළවරේ ය. නගර සීමාවන් දකුණින් රියෝ ග්‍රෑන්ඩ් දක්වා විහිදේ, මෙක්සිකානු නගරයක් වන රෙනෝසා සිට. මැක්ඇලන් මෙක්සිකෝ බොක්කෙන් බටහිරට සැතපුම් 70 ක් (කි.මී. 110) පමණ දුරින් පිහිටා ඇත. 2017 වන විට මැක්ඇලන්ගේ ජනගහනය 143,433 ක් ලෙස ගණන් බලා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි