හඳුන්වාදීම

මල්ලෝර්කා යනු ස්පා Spain ් of යේ කොටසක් වන අතර මධ්‍යධරණී මුහුදේ පිහිටා ඇති බැලෙයරික් දූපත් වල විශාලතම දූපතයි. සෙසු බාලෙරික් දූපත් වල මෙන් දේශීය භාෂාව ද කැටලන් වේ. එය ස්පා .් with භාෂාව සමඟ සම-නිල වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක