හඳුන්වාදීම

මචලා යනු නිරිතදිග ඉක්වදෝරයේ නගරයකි. එය එල් ඕරෝ පළාතේ අගනුවර වන අතර එය සාරවත් පහත් බිම්වල ගුවායාකිල් බොක්ක අසල පිහිටා ඇත. මචලා හි ජනගහනය 241,606 (2010 සංගණනය); එය රටේ සිව්වන විශාලතම නගරය වන අතර දෙවන වැදගත්ම වරාය වේ. එය ලෝකයේ කෙසෙල් අගනුවර ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ