හඳුන්වාදීම

ලින්ච්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය වර්ජිනියා හි ස්වාධීන නගරයකි. 2010 සංගණනය වන විට ජනගහනය 75,568 ක් වූ අතර එය 82,126 වන විට 2018 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ. ජේම්ස් ගං ඉවුරේ නිල් රිජ් කඳු පාමුල පිහිටා ඇති ලින්ච්බර්ග් හැඳින්වෙන්නේ “සෙවන් හිල්ස් සිටි” හෝ “හිල් සිටි”.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි