හඳුන්වාදීම

ලෝන්ග් අයිලන්ඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඊසානදිග එක්සත් ජනපදයේ ගිනිකොන දෙසින් පිහිටි ජනාකීර්ණ දූපතකි. එය නිව් යෝර්ක් වරායෙන් මෑන්හැටන් දූපතේ සිට සැතපුම් 0.35 (කි.මී. 0.56) ක් පමණ දුරින් ආරම්භ වී නැගෙනහිර දෙසට අත්ලාන්තික් සාගරය දක්වා විහිදේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි