හඳුන්වාදීම

ලෝසැන් යනු ස්විට්සර්ලන්තයේ රොමැන්ඩි හි වෝඩ් කන්තෝරුවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. මහ නගර සභාවක් වන එය පිහිටා තිබෙන්නේ ලේමන් විලේ වෙරළ තීරයේ ය. එය ප්‍රංශ නගරයක් වන ඒවියන්-ලෙස්-බෙයින්ස් වලට මුහුණ දෙන අතර එහි වයඹ දෙසින් ජුරා කඳු ඇත. ලෝසැන් ජිනීවා සිට කි.මී. 62 ක් (සැතපුම් 38.5) ඊසාන දෙසින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ස්විස් ෆ්රෑන්ක්
  • භාෂාව ජර්මානු, ප්‍රංශ, රෝමන්ෂ්, ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක