හඳුන්වාදීම

ලාහෝර් යනු පාකිස්තාන පන්ජාබ් පළාතේ අගනුවරයි. එය කරච්චි නගරයෙන් පසු රටේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර ලෝකයේ 2 වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් පකිස්ථාන රුපියල
  • භාෂාව උර්දු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක