හඳුන්වාදීම

කෙනවික් යනු එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන් ප්‍රාන්තයේ බෙන්ටන් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය පිහිටා ඇත්තේ කොලොම්බියා ගඟේ නිරිතදිග ඉවුරේ, කොලොම්බියා සහ යකීමා ගංගා වල ගිනිකොන දෙසින් සහ කොලොම්බියා සහ සර්ප ගංගා එක්රැස්වීමේ සිට ය. සාමූහිකව ත්‍රි-නගර ලෙස හැඳින්වෙන නගර තුනෙන් එය වඩාත් ජනාකීර්ණ වේ (අනෙක් ඒවා පැස්කෝ සහ රිච්ලන්ඩ්). 73,917 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි