හඳුන්වාදීම

කයිසර්ස්ලූටර්න් යනු නිරිතදිග ජර්මනියේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය පයින්ටිනේට් වනාන්තරයේ (ෆල්සර්වෝල්ඩ්) අද්දර රයින්ලන්ඩ්-පලටිනේට් (රයින්ලන්ඩ්-ෆාල්ස්) හි බුන්ඩෙස්ලන්ඩ් (ප්‍රාන්තය) හි පිහිටා ඇත. Center තිහාසික මධ්‍යස්ථානය 9 වන සියවස දක්වා දිව යයි. එය පැරීසියේ සිට කිලෝමීටර් 459 (සැතපුම් 285), ෆ්‍රැන්ක්ෆර්ට් ඇම් මේන් සිට කි.මී. 117 (සැතපුම් 73) සහ ලක්සම්බර්ග් සිට කි.මී. 159 (සැතපුම් 99) කි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක