හඳුන්වාදීම

ජකර්තා යනු ඉන්දුනීසියාවේ අගනුවර සහ පළාතකි. ලෝකයේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ ජාවා දූපතේ වයඹ දිග වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති එය 2014 වන විට මිලියන දහයකට වඩා වැඩි ජනගහනයක් සහිත ඉන්දුනීසියාවේ ආර්ථික, සංස්කෘතිය හා දේශපාලනයේ කේන්ද්‍රස්ථානයයි.

  • මුදල් ID රුපියා
  • භාෂාව ඉන්දුනීසියානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක