හඳුන්වාදීම

ඉස්තාන්බුල් යනු තුර්කියේ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන අතර රටේ ආර්ථික, සංස්කෘතික හා center තිහාසික මධ්‍යස්ථානය වේ. ඉස්තාන්බුල් යනු යුරේසියාවේ අන්තර් මහාද්වීපික නගරයක් වන අතර, බොස්පෝරස් සමුද්‍ර සන්ධිය (යුරෝපය හා ආසියාව වෙන් කරන) මාමාරා මුහුද සහ කළු මුහුද අතර වේ.

  • මුදල් තුර්කි ලීරා
  • භාෂාව තුර්කි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක