හඳුන්වාදීම

ඉකිටෝස් නගරය ලෙසද හැඳින්වෙන ඉක්විටෝස් යනු පේරු හි මයිනාස් පළාතේ සහ ලොරෙටෝ කලාපයේ අගනුවරයි. ඇන්ඩීස් වලට නැගෙනහිරින් පිහිටි පේරු ඇමේසන් හි විශාලතම අගනගරය වන එය පේරු හි වැඩිම ජනගහනය සහිත නවවන නගරයයි.

  • මුදල් සොල්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, අයිමාරා
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක