හඳුන්වාදීම

ඉබීසා යනු ස්පා .් of යේ නැගෙනහිර වෙරළට ඔබ්බෙන් මධ්‍යධරණි මුහුදේ පිහිටි ස්පා Spanish ් Island දූපතකි. එය වැලෙන්සියා නගරයේ සිට කිලෝමීටර් 150 ක් (සැතපුම් 93) දුරින් පිහිටා ඇත. එය ස්පා .් of යේ ස්වාධීන ප්‍රජාවක් වන බැලෙයරික් දූපත් වල තුන්වන විශාලතම වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක