හඳුන්වාදීම

හන්ටිංටන් යනු එක්සත් ජනපදයේ බටහිර වර්ජිනියාවේ කැබෙල් සහ වේන් ප්‍රාන්තවල පිහිටි නගරයකි. එය කැබෙල් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනය වන අතර හන්ටිංටන්-ඇෂ්ලන්ඩ් හි විශාලතම නගරය වන ඩබ්ලිව්.වී-කේවයි-ඕඑච් මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශය සමහර විට ත්‍රි-රාජ්‍ය ප්‍රදේශය ලෙස හැඳින්වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි