හඳුන්වාදීම

අද, හොබාර්ට් යනු ටස්මේනියාවේ මූල්‍ය හා පරිපාලන කේන්ද්‍රස්ථානය වන අතර එය ඕස්ට්‍රේලියානු සහ ප්‍රංශ ඇන්ටාක්ටික් මෙහෙයුම් සඳහා නිවෙස් වරාය ලෙස සේවය කරන අතර සංචාරක ගමනාන්තයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. 1.192-2011 දී මිලියන 12 කට අධික අමුත්තන් පැමිණ ඇත. සුප‍්‍රසිද්ධ දිනුම් ඇදීම් අතර එහි වැරදිකරුවන්ගේ යුගයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, සලමන්කා වෙළඳපොළ සහ දකුණු අර්ධගෝලයේ විශාලතම පුද්ගලික කෞතුකාගාරය වන පැරණි හා නව කලා කෞතුකාගාරය (මොනා) ඇතුළත් වේ.

  • මුදල් AU ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි