හඳුන්වාදීම

හැරිස්බර්ග් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය පෙන්සිල්වේනියාවේ අගනුවර වන අතර ඩවුෆින් ප්‍රාන්තයේ ප්‍රාන්ත ආසනයයි. 49,229 ක ජනගහනයක් සහිත එය පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලයේ 15 වන විශාලතම නගරය වේ. එය පිහිටා ඇත්තේ ෆිලඩෙල්ෆියා සිට සැතපුම් 107 ක් (කි.මී. 172) බටහිරින් පිහිටි සුස්කෙව්නා ගඟේ නැගෙනහිර ඉවුරේ ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි