හඳුන්වාදීම

හැමිල්ටන් යනු නවසීලන්තයේ උතුරු දූපතේ පිහිටි නගරයකි. 169,300 ක භෞමික ජනගහනයක් සහිත වයිකැටෝ කලාපයේ ආසන සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ නගරය වන මෙය රටේ සිව්වන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරයයි. වයිකාටෝ ගං ඉවුරේ කිලෝමීටර් 110 (වර්ග සැතපුම් 2) ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය වන හැමිල්ටන් පුළුල් හැමිල්ටන් නාගරික ප්‍රදේශයෙන් කොටසක් වන අතර එය අසල පිහිටි නගර වන නගුරුආහියා, ටී අවාමුටු සහ කේම්බ්‍රිජ් ද ආවරණය කරයි.

  • මුදල් NZ ඩොලරය
  • භාෂාව චමෝරෝ, ඉංග්‍රීසි