හඳුන්වාදීම

හේග් යනු උතුරු මුහුදේ නෙදර්ලන්තයේ බටහිර වෙරළ තීරයේ සහ දකුණු ඕලන්ද පළාතේ අගනුවරකි. එය නෙදර්ලන්ත රජයේ ආසනය වන අතර ලෝකයේ වැදගත්ම අධිකරණයන්ගෙන් එකක් වන ජාත්‍යන්තර අධිකරණයට සත්කාරකත්වය සපයයි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක