හඳුන්වාදීම

ගුර්ගෝන් යනු උතුරු ඉන්දියාවේ හර්යානා ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයකි. එය පිහිටා තිබෙන්නේ දිල්ලි-හර්යානා දේශ සීමාව අසල, ජාතික අගනුවර වන නවදිල්ලියට කිලෝමීටර් 30 ක් (සැතපුම් 19) නිරිත දෙසින් සහ රාජ්‍ය අගනුවර වන චන්දිගාර් සිට කි.මී. 268 (සැතපුම් 167) දකුණට වන්නට ය. එය දිල්ලියේ ප්‍රධාන චන්ද්‍රිකා නගරවලින් එකක් වන අතර එය ඉන්දියාවේ ජාතික අගනුවර කලාපයේ කොටසකි. 2011 වන විට ගුර්ගෝන්වල ජනගහනය 876,900 කි.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක