හඳුන්වාදීම

ග්ලෙන්ස් ඇල්ල එක්සත් ජනපදයේ නිව්යෝර්ක්හි වොරන් කවුන්ටි හි පිහිටි නගරයක් වන අතර එය ග්ලෙන්ස් ඇල්ල මෙට්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන නගරය වේ. 14,700 සංගණනයේදී ජනගහනය 2010 කි. නගරයේ දකුණු කෙළවරේ හඩ්සන් ගඟේ විශාල දිය ඇල්ලක් ගැන සඳහන් වන දිය ඇල්ල කර්නල් ජොහැන්නස් ග්ලෙන් විසින් නම් කරන ලදී.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි