හඳුන්වාදීම

ගඩාන්ස්ක් යනු පොමරේනියානු වොයිවොඩිෂිප් හි අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර කෂුබියාවේ සංස්කෘතික හා භූගෝලීය කලාපය තුළ වඩාත් කැපී පෙනෙන නගරයකි. එය පෝලන්තයේ ප්‍රධාන වරාය වන අතර රටේ සිව්වන විශාලතම අගනගරයේ කේන්ද්‍රස්ථානය වේ.

  • මුදල් පෝලන්ත złoty
  • භාෂාව පෝලන්ත
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක