හඳුන්වාදීම

ෆෙඩ්රික් යනු මේරිලන්ඩ් හි ෆෙඩ්රික් කවුන්ටි හි පිහිටි නගර ආසනයකි. එය බැල්ටිමෝර්-වොෂිංටන් අගනගරයේ කොටසකි. ෆ්‍රෙඩ්රික් දිගු කලක් තිස්සේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් වූ අතර එය උතුරු-දකුණු ඉන්දියානු ප්‍රධාන මංසන්ධියක හා චෙසපීක් බොක්ක වෙත නැගෙනහිර-බටහිර මාර්ගවල, බැල්ටිමෝර්හි මෙන්ම වොෂිංටන්, ඩීසී සහ අප්පලාචියන් කඳු හරහා ඔහියෝ ගංගා දියඇල්ල දක්වාද පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි