හඳුන්වාදීම

ෆෝටලීසා යනු ඊසානදිග බ්‍රසීලයේ පිහිටි Ceará හි රාජ්‍ය අගනුවරයි. එය අයත් වන්නේ ෆෝටලීසා හි මෙට්‍රොපොලිටන් මෙසොරෙජියන් සහ ෆෝටලීසා හි ක්ෂුද්‍ර කලාපයට ය.

  • මුදල් බ්‍රසීලියානු සැබෑ
  • භාෂාව පෘතුගීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක