හඳුන්වාදීම

ෆයිසලාබාද් යනු පාකිස්තානයේ වැඩිම ජනගහනයක් සහිත තුන්වන නගරය වන අතර නැගෙනහිර පළාතේ පන්ජාබ්හි දෙවන විශාලතම නගරය වේ. India තිහාසිකව බ්‍රිතාන්‍ය ඉන්දියාව තුළ සැලසුම් කළ පළමු නගරවලින් එකක් වන එය බොහෝ කලක සිට කොස්මොපොලිටන් අගනගරයක් දක්වා වර්ධනය වී තිබේ.

  • මුදල් පකිස්ථාන රුපියල
  • භාෂාව උර්දු, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක