හඳුන්වාදීම

එසෙන් යනු ජර්මනියේ විශාලතම නාගරික ප්‍රදේශය වන රුහර් හි මධ්‍යම හා දෙවන විශාලතම නගරයයි. එහි ජනගහනය 583,109 වන අතර එය ජර්මනියේ නවවන විශාලතම නගරය මෙන්ම ෆෙඩරල් ප්‍රාන්තයේ උතුරු රයින්-වෙස්ට්ෆේලියා හි සිව්වන විශාලතම නගරය ද වේ. රුහර් සහ එම්ෂර් ගංගාවල, එසෙන් භූගෝලීය වශයෙන් රයින්ලන්ඩ් සහ විශාල රයින්-රුහර් මෙට්‍රොපොලිටන් කලාපයේ කොටසකි.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ජර්මානු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක