හඳුන්වාදීම

එස්මරල්ඩාස් යනු වයඹදිග ඉක්වදෝරයේ වෙරළබඩ නගරයකි. එය එස්මරල්ඩාස් කැන්ටන් හි ආසනය වන අතර එස්මරල්ඩාස් පළාතේ අගනුවර වේ. එයට ජාත්‍යන්තර මුහුදු වරායක් සහ කුඩා ගුවන් තොටුපලක් ඇත. එස්මරල්ඩාස් යනු වයඹදිග ඉක්වදෝරයේ ප්‍රධාන වරාය වන අතර එය පිහිටා ඇත්තේ පැසිෆික් වෙරළ තීරයේ එස්මරල්ඩාස් ගඟ අසබඩ ය.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක