ඩෙන්වර්, CO
එක්සත් ජනපදය

ඩෙන්වර්, CO

CO හි ඩෙන්වර් හි ඔබේ ශරීර රබර් සහ නුරු සම්බාහනය වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් අතපසු නොකරන්න.

හඳුන්වාදීම

ඩෙන්වර් නිල වශයෙන් ඩෙන්වර් නගරය සහ ප්‍රාන්තය, එක්සත් ජනපදයේ කොලරාඩෝ ප්‍රාන්තයේ අගනුවර සහ වඩාත්ම ජනාකීර්ණ මහ නගර සභාවයි. ඩෙන්වර් පිහිටා තිබෙන්නේ දකුණු ප්ලේට් ගංගා නිම්නයේ උස් තැනිතලාවේ බටහිර මායිමේ පාෂාණ කඳුකරයේ ඉදිරිපස පරාසයට මදක් නැගෙනහිර දෙසිනි. ඔබගේ වෙන්කරවා ගැනීමේ අවස්ථාවක් අතපසු නොකරන්න ශරීර රබර් සහ ඩෙන්වර් හි නුරු සම්බාහනය, CO.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය සැප්තැම්බර්-නොවැම්බර්, මැයි-අගෝස්තු.