හඳුන්වාදීම

ඩැන්විල් යනු එක්සත් ජනපදයේ පොදුරාජ්‍ය මණ්ඩලීය වර්ජිනියා හි ස්වාධීන නගරයකි, එය ඩෑන් ගඟේ වැටෙන රේඛාවේ පිහිටා ඇත. රිච්මන්ඩ් සහ ඩැන්විල් දුම්රිය මාර්ගයේ උපායමාර්ගික පිහිටීම හේතුවෙන් එය සිවිල් යුද්ධ සමයේ කොන්ෆෙඩරෙට් ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් වූ අතර අද වර්ජිනියා මයික්‍රොපොලිටන් සංඛ්‍යාලේඛන ප්‍රදේශයේ ඩැන්විල් හි ප්‍රධාන නගරය වේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි