හඳුන්වාදීම

කොමොක්ස් නිම්නය යනු කැනඩාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කොලොම්බියාවේ වැන්කුවර් දූපතේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ පිහිටි ප්‍රදේශයකි, එයට කෝර්ටනේ නගරය, කොමොක්ස් නගරය, කම්බර්ලන්ඩ් ගම්මානය සහ රොයිස්ටන්, යුනියන් බේ, ෆැනී බේ, කළු ක්‍රීක් සහ මර්විල්. ඩෙන්මන් දූපතේ සහ හෝර්න්බි දූපතේ ප්‍රජාවන් ද කොමොක්ස් නිම්නයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. කොමොක්ස් නිම්නය කැනඩාවේ 47 වන විශාලතම අගනගරය වන අතර 66,000 වන විට 2016 ක ජනගහනයක් සිටී.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක