හඳුන්වාදීම

කොලේජ් ස්ටේෂන් යනු ටෙක්සාස් හි බ්‍රසෝස් ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගරයක් වන අතර එය නැගෙනහිර-මධ්‍යම ටෙක්සාස් හි බ්‍රසෝස් නිම්නයේ හදවතෙහි පිහිටා ඇත. එය හූස්ටන් සිට වයඹ දෙසින් සැතපුම් 83 ක් (කිලෝමීටර් 130) සහ ඔස්ටින්ට නැගෙනහිරින් ඊසාන දෙසින් සැතපුම් 87 ක් (කි.මී. 140) වේ. 2010 සංගණනයට අනුව, විද්‍යාලයේ දුම්රිය ස්ථානය 93,857 ක් වූ අතර එය 116,218 ජූලි වන විට ඇස්තමේන්තුගත ජනගහනය 2018 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි