හඳුන්වාදීම

ක්‍රයිස්ට්චර්ච් යනු නවසීලන්තයේ දකුණු දූපතේ විශාලතම නගරය වන අතර කැන්ටබරි කලාපයේ ආසනයයි. ක්‍රයිස්ට්චර්ච් නාගරික ප්‍රදේශය පිහිටා තිබෙන්නේ බැංකු අර්ධද්වීපයට උතුරින් පිහිටි දකුණු දූපතේ නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ ය. නාගරික ප්‍රදේශය පදිංචිකරුවන් 377,200 ක් වන අතර භෞමික අධිකාරියේ පුද්ගලයන් 385,500 ක් සිටින අතර එය ඕක්ලන්ඩ්ට පසුව සහ වෙලින්ටන් වලට පෙර නවසීලන්තයේ දෙවන වැඩිම ජනගහනය සහිත නගරය බවට පත්වේ. ඇවොන් ගඟ නගර මධ්‍යයේ ගලා බසින අතර නාගරික උද්‍යානයක් එහි ඉවුර දිගේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් NZ ඩොලරය
  • භාෂාව චමෝරෝ, ඉංග්‍රීසි