හඳුන්වාදීම

චොංකිං යනු මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ මධ්‍යම රජයේ සෘජු පරිපාලනය යටතේ ඇති මහ නගර සභා හතරෙන් එකකි (අනෙක් ඒවා තුන බීජිං, ෂැංහයි සහ ටියැන්ජින්) වන අතර වෙරළට බොහෝ දුරින් පිහිටා ඇති එකම මහ නගර සභාවයි.

  • මුදල් රෙන්මින්බි
  • භාෂාව මැන්ඩරින්
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක