හඳුන්වාදීම

චෙන්නායි යනු ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්‍රාන්තයේ අගනුවරයි. බෙංගාල බොක්කෙන් ඔබ්බට කොරොමැන්ඩල් වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇති මෙය දකුණු ඉන්දියාවේ විශාලතම සංස්කෘතික, ආර්ථික හා අධ්‍යාපන මධ්‍යස්ථානය වේ.

  • මුදල් රු
  • භාෂාව හින්දි, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක