හඳුන්වාදීම

චැටෝග්‍රෑම් ලෙස නිල වශයෙන් හැඳින්වෙන චිතගොං ගිනිකොනදිග බංග්ලාදේශයේ ප්‍රධාන වෙරළබඩ නගරයක් සහ මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයකි. නගරයේ ජනගහනය මිලියන 2.5 කට වඩා වැඩි වන අතර 4,009,423 දී අගනගරයේ ජනගහනය 2011 ක් වූ අතර එය රටේ දෙවන විශාලතම නගරය බවට පත්විය.

  • මුදල් බංග්ලාදේශ ටකා
  • භාෂාව බෙංගාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක