හඳුන්වාදීම

චාලට් අමලී යනු එක්සත් ජනපදයේ වර්ජින් දූපත් වල අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර එය 1666 දී ටැෆස් ලෙස ආරම්භ කරන ලදී. 1691 දී ඩෙන්මාර්කය-නෝර්වේ හි පස්වන ක්‍රිස්ටියන් රජුගේ බිරිය වන හෙසී-කැසෙල් (1650–1714) හි චාලට් අමලී (XNUMX–XNUMX) ට පසුව නගරය චාලට් අමලී ලෙස නම් කරන ලදී.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක