හඳුන්වාදීම

කැරොලිනා යනු පුවර්ටෝ රිකෝ හි ඊසානදිග වෙරළ තීරයේ පිහිටි මහ නගර සභාවකි. එය අගනුවර වන සැන් ජුවාන් සහ ටෘජිලෝ ඇල්ටෝට නැගෙනහිරින් පිහිටා ඇත; ගුරාබෝ සහ ජුන්කොස් වලට උතුරින්; කැනවානාස් සහ ලොසාට බටහිරින්. කැරොලිනා වාට්ටු 12 ක් සහ කැරොලිනා පියුබ්ලෝ (නගර ප්‍රදේශය සහ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානය) පුරා පැතිරී ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ස්පා Spanish ් ,, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක