හඳුන්වාදීම

කැරකස් යනු වෙනිසියුලාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය වන අතර කැරකස්හි මෙට්‍රොපොලිටන් කලාපයේ (හෝ ග්‍රේටර් කැරකස්) කේන්ද්‍රස්ථානය වේ.

  • මුදල් වෙනිසියුලානු බොලිවර්, පෙට්‍රෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක