හඳුන්වාදීම

කේප් කෝඩ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඊසානදිග මැසචුසෙට්ස් හි ප්‍රධාන භූමියේ ගිනිකොන දෙසින් අත්ලාන්තික් සාගරය දක්වා විහිදෙන භූගෝලීය කේප් එකකි. එහි histor තිහාසික, සමුද්‍රීය ස්වභාවය සහ ප්‍රමාණවත් වෙරළ තීරයන් ගිම්හාන මාසවලදී අධික සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගනී.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි