හඳුන්වාදීම

කේම්බ්‍රිජ් යනු එක්සත් ජනපදයේ ඔහියෝහි ගුවර්න්සි ප්‍රාන්තයේ පිහිටි නගර ආසනයකි. එය කොලොම්බස් සිට සැතපුම් 74 ක් නැගෙනහිරින් පිහිටි අප්පලාචියන් කඳුකරයේ අප්පලාචියන් සානුවේ ගිනිකොනදිග ඔහියෝහි පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ඇමරිකන් ඩොලර්
  • භාෂාව ඉංග්රීසි