හඳුන්වාදීම

කැල්ගරි යනු බටහිර කැනේඩියානු ඇල්බර්ටා පළාතේ පිහිටි නගරයකි. කැනේඩියානු රොකීස් හි ඉදිරිපස පරාසයට කිලෝමීටර 80 ක් (සැතපුම් 50) පමණ නැගෙනහිර දෙසින් දළ වශයෙන් කිලෝමීටර් 299 ක් (කි.මී. සැතපුම් 186) පළාත් අගනුවර වන එඩ්මන්ටන්ට දකුණින් සහ කැනඩාව-එක්සත් ජනපද දේශ සීමාවට කි.මී. 240 (සැතපුම් 150) ක් උතුරින්.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක