හඳුන්වාදීම

කයිරෝ යනු ඊජිප්තුවේ අගනුවර වන අතර අරාබි ලෝකයේ විශාලතම නගරයයි. මිලියන 20 කට වැඩි ජනගහනයක් සහිත එහි අගනගරය අප්‍රිකාව, අරාබි ලෝකය සහ මැදපෙරදිග විශාලතම වන අතර ලෝකයේ 6 වන විශාලතම වේ

  • මුදල් ඊජිප්තු පවුම
  • භාෂාව ඊජිප්තු අරාබි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක