හඳුන්වාදීම

බුවනෝස් අයර්ස් යනු ආර්ජන්ටිනාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරයයි. මෙම නගරය දකුණු ඇමරිකානු මහාද්වීපයේ ගිනිකොනදිග වෙරළ තීරයේ රියෝ ඩි ලා ප්ලාටා හි මෝය බටහිර දෙසින් පිහිටා ඇත.

  • මුදල් ආර්ජන්ටිනාවේ පෙසෝ
  • භාෂාව ස්පාඤ්ඤ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක