හඳුන්වාදීම

බුකාරෙස්ට් යනු රුමේනියාවේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය මෙන්ම එහි සංස්කෘතික, කාර්මික හා මූල්‍ය මධ්‍යස්ථානයයි. එය රටේ ගිනිකොන දෙසින්, ඩම්බෝවියා ගං ඉවුරේ, ඩැනියුබ් ගඟට උතුරින් කිලෝමීටර 60 (සැතපුම් 37.3) ට අඩු සහ බල්ගේරියානු දේශ සීමාවේ පිහිටා ඇත.

  • මුදල් රුමේනියානු ලියු
  • භාෂාව රුමේනියානු ලියු
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක