හඳුන්වාදීම

බෙල්ජියමේ ෆ්ලෙමිෂ් කලාපයේ, වයඹ දෙසින් පිහිටි බටහිර ෆ්ලැන්ඩර්ස් පළාතේ අගනුවර සහ විශාලතම නගරය බ ug ස් වන අතර ජනගහනය අනුව රටේ හත්වන විශාලතම නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ලන්දේසි, ජර්මානු, ප්‍රංශ
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක