හඳුන්වාදීම

බ්‍රෙසියා යනු උතුරු ඉතාලියේ ලොම්බාර්ඩි ප්‍රදේශයේ පිහිටි නගරයක්. එය පිහිටා ඇත්තේ ගාර්ඩා සහ ඉසියෝ විල් වලින් කිලෝමීටර කිහිපයක් the තින් ඇල්ප්ස් පාමුල ය. 200,000 ට වැඩි ජනගහනයක් සහිත එය කලාපයේ දෙවන විශාලතම නගරය වන අතර වයඹදිග ඉතාලියේ සිව්වන නගරය වේ.

  • මුදල් යුරෝ
  • භාෂාව ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක