හඳුන්වාදීම

බර්න් හෝ බර්න් යනු ස්විට්සර්ලන්තයේ තථ්‍ය අගනුවර වන අතර එය ස්විට්සර්ලන්තය ඔවුන්ගේ “ෆෙඩරල් නගරය” ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

  • මුදල් ස්විස් ෆ්රෑන්ක්
  • භාෂාව ජර්මානු, ප්‍රංශ, රෝමන්ෂ්, ඉතාලි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක