හඳුන්වාදීම

බැරී යනු කැනඩාවේ මධ්‍යම ඔන්ටාරියෝ හි පිහිටි නගරයක් වන අතර එය සිම්කෝ විලෙහි බටහිර හස්තය වන කෙම්පන්ෆෙල්ට් බොක්ක වෙරළ තීරයේ පිහිටා ඇත. නගරය භූගෝලීය වශයෙන් සිම්කෝයි ප්‍රාන්තයේ පිහිටා ඇත, කෙසේ වෙතත් එය දේශපාලනිකව ස්වාධීන තනි ස්ථර මහ නගර සභාවකි.

  • මුදල් CA ඩොලරය
  • භාෂාව ප්‍රංශ, ඉංග්‍රීසි
  • බැලීමට හොඳම කාලය ඕනෑම අවස්ථාවක